top of page
Köp och försäljning av lastefartyg, containerfartyg, fiskefartyg, pelagiske trålare
MARETEC Shipbrokers er et internasjonalt skipsmeglerfirma som formidler kjøp og salg og kontrahering av alle typer skip og fiskefartøy
Skeppsmäkleri köp och försäljning av fartyg

Köp och försäljning av fartyg

MARETEC Shipbrokers är ett internationellt Skeppsmäkleri som förmedlar köp och försäljning av alla typer av lastfartyg och fiskefartyg / fiskebåtar. Vi är också involverade i upphandling av fartyg och kan även erbjuda många typer av nybyggnationer.

köp och försäljning av fartyg

Vi har ett brett sortiment av fartyg til salu:

 

Lastfartyg

Torrlastfartyg, tankfartyg, side-port-fartyg, containerfartyg, selv-lossere, kylfartyg, RoRo-fartyg, singledecker (enkeldäckat fartyg), tweendecker (dubbla däckat fartyg), m.m.

Fiskefartyg / fiskebåtar

Pelagiska fartyg / trålare, frys trålare, komb Notbåtar / RSW trålare, häcktrålare, longlinebåtar, garnbåtar, m.m.

 

Övriga fartyg

Ferje / Passasjerskip, Hurtiggående Katamaranfartøy, Forsyningsfartøy, Ankerhåndteringsfartøy og Spesialfartøy innen oljeindustrien.

Nybyggnad / Ombyggnad

Vi har arrangerat upphandling av 15 nybyggnationer i Spanien, Polen och Kina till våra kunder på Island, Skottland, Ryssland och Nya Zeeland. Vi har även förmedlat reparationer och ombyggnationer, som utförts på varv i Polen. Alla nya byggprojekt kan utformas och byggas efter dina önskemål och behov. Vänligen meddela oss om ni har intresse av att bygga ett nytt fartyg, eller har planer på någon form av ombyggnad.

 

Värdering av fartyg

Vi genomför också värdering av lastfartyg og fiskefartyg for redare, banker, försäkringsbolag, advokater og domstolar.

bottom of page